Програма

РАБОТНА ПРОГРАМА*(подлежи на промяна)

8:30 – 9:30 ч.  Регистрация
 
 
9:30 – 10:00 ч. Стратегическата инфраструктура, като основа за регионално, икономическо и социално развитие на България и региона. Кохезия и свързаност: приоритети и стратегии – България 2019 
Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
Искра Михайлова, Председател на Комисия по регионално развитие, Европейски парламент 
 
 
10:00 – 11:10 ч. Панел 1: Стратегическа ифраструктура и инвестиции - България и Югоизточна Европа: перспективи, потенциал за развитие и модели за финансиране 
-Недостигът на капацитет на стратегическата инфраструктура в Югоизточна Европа като основно предизвикателство за икономическото развитие и растеж на региона - актуално състояние и възможности за развитие
-Капиталови потоци и инфраструктурни проекти - Европа 2019 - Къде е мястото Югоизточна Европа на европейската инвестиционна карта?
-Как да финансираме бъдещата нужда и да подобрим качеството на настоящата стратегическа инфраструктура на Югоизточна Европа, без да нарушаваме фискалната стабилност?
-Финансови инструменти и потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове. Case studies 
 
Участници:
Илияна Цанова, заместник-управляващ директор, Европейския фонд за стратегически инвестиции(ЕФСИ)
Лариса Манастърли, директор за България, Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Андреас Бейкос, Head of Office, EIB Group Office for Bulgaria
Марцена Рител, Director, Capital Projects and Infrastructure in Central and Eastern Europe, PwC Poland
Камил Блажек, партньор и ръководител сектор Инфраструктура, Kinstellar
 
Модератор: Камен Кръстев, управител, ГРАДЪТ Медиа Груп
 
11:10 – 11:30 ч. Кафе пауза 
 
11:30 – 12:00 ч. Панел 2: Енергийна инфраструктура – проекти и инвестиции 2019
-Приоритетни инвестиционни проекти за развитие на газопреносната система. Предстоящи стъпки и етапи при реализацията на газов хъб „Балкан“
-Акцент: Междусистемна газова връзка Гърция – България“ – актуално състояние и предстоящи стъпки
-Инвестиционни проекти свързани с експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа
 
Участници:
Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB
Ангелин Цачев, член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЕСО ЕАД
Евгения Караджова, управител, ЕСРИ България
Ясен Иванов, н-к управление "Анализи и международна дейност", Булгартрансгаз АД
 
Модератор: Георги Вянев, Мениджър маркетинг и комуникации, ГРАДЪТ Медиа Груп
 
12:00 – 13:00 ч. Обяд
 
13:00 – 13:20 ч. Предизвикателства при изпълнението на стратегически инфраструктурни проекти
Живко Недев, заместник-председател на секция „Транспортна инфраструктура“, Камара на строителите в България, Изпълнителен директор, Хидрострой АД
 
13:20 – 14:30 ч. Панел 3: Транспортна инфраструктура България 2019 - актуални стратегически транспортни инфраструктурни проекти
-Финансиране: Приоритети за развитие на транспортната инфраструктура след 2020 г.
-Пътна инфраструктура: какъв е напредъкът по планирането и реализацията на приоритетните пътни проекти в България? 
-Железопътна инфраструктура: Кои са актуалните жп проекти и на какъв етап на развитие са?
-Предизвикателства при изпълнението на участъците от третия метродиаметър.Бъдещи планове за развитие на Столичното метро - перспективи и стратегии.
 
 
Участници:
инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г."
инж. Златка Петева, директор на дирекция “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”, Агенция „Пътна инфраструктура“
инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Д-р инж. Ангел Джоргов, зам. началник на Управление "Инвестиционна дейност" в "Метрополитен" ЕАД
 
 
Модератор: Стефан Чайков, председател на УС на ББК "Пътища"
 
 
 

*Организаторите си запазват правото на промени по програмата

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Браншови партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа:

Партньор в печатните услуги: