Марцена Рител Director, Capital Projects and Infrastructure in Central and Eastern Europe, PwC Poland

Марцена Рител
Марзена Рител има над 20 години професионален опит в инвестиционното банкиране и корпоративните финанси. Тя консултира чуждестранни лица в техните инвестиции в Полша, както и правителства и местни власти в Полша и ЦИЕ.
Mарцена е специализирана в проекти за ПЧП / PFI, предназначени за привличане на частно финансиране за капиталоемки обществени инфраструктурни проекти. Тя е била експерт в работната група, която помагаше на полското министерство на развитието в подготовката на правителствена политика в областта на ПЧП и ръководител на екипа за подготовка на насоките за ПЧП. В момента тя консултира полската пътна администрация, ЕИБ и Европейската комисия.
Член на Съвета на Полския клон на Международната асоциация за финансиране на проекти (IPFA).