Д-р инж. Ангел Джоргов зам. началник на Управление "Инвестиционна дейност" в "Метрополитен" ЕАД

Д-р инж. Ангел Джоргов

Д-р инж. Ангел Джоргов е заместник началник на управление „Инвестиционна дейност” в „Метрополитен” ЕАД и е заместник ръководител на Проекта за разширение на метрото в София, Линия 3, Етапи 1 и 2. Завършил е специялност „Подземно строителство” в Минногеоложки университет и защитил докторантура през 2016 г.