Инж. Златка Петева Директор на дирекция “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”, Агенция „Пътна инфраструктура“

Инж. Златка Петева е директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОП Транспорт итранспортна инфраструктура 2014-2020” в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Завършила е Университетът по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Транспортно строителство“. От 2007 г. е част от екипа на държавната пътна администрация като заема последователно длъжности от експерт до началник на отдел и директор на дирекция.