Инж. Галина Василева Галина Василева е директор на дирекция "Координация на програми и проекти" МТИТС

Инж. Галина Василева

Галина Василева е директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в транспортното министерство от края на февруари 2010 г.

От 1996 г. до септември 2009 г. в Агенция "Пътна инфраструктура" е директор на "Изпълнение на проекти по оперативна програма "Регионално развитие" и ФАР-ЕС"