Камил Блажек Партньор и ръководител сектор Инфраструктура, Kinstellar

Камил Блажек

От 1996 Камил Блажек е магистър по право от Карловия университет в Прага, Чехия.

През 1991 става управител на Обществото на чешки, словашки, немски и австрийски прависти.   От 2010 той е предсетадетел на ръководната комисия на Асоциацията на чуждестранните инвестиции (AFI).

От 2008г до сега е партньор и ръководител  на сектор Инфраструктура към Kinstellar.