Лариса Манастърли Директор за България, Европейска банка за възстановяване и развитие

Лариса Манастърли

През 1993, Лариса Манастърли завършва висшето си образование в Академията на Иконическите Науки в Букурещ, Румъния.

От 2001 до 2007, тя е главен банкер на ЕБВР, където е работила в областта на инвестициите във финансови институции, общинска инфраструктура и проекти, свързани с околната среда и енергийния сектор.

През периода 2007-2012 г. работи за Черноморската банка за развитие, след което се връща на работа в ЕБВР и е назначена за ръководител на дейността на институцията в Киргизстан.

От 2015 досега Лариса Манастърли заема длъжността на Директор за България на Европейската банка за възстановяване и развитие.