Партньори

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на околната среда и водите
Министерство на енергетиката
Агенция "Пътна инфраструктура"
Национална компания "Железопътна инфраструктура"
ОПТТИ, ОПРР, ОПОС

АКАДЕМИЧНИ ПАРТНЬОРИ:
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Висше строително училище „Любен Каравелов“

БРАНШОВИ ПАРТНЬОРИ:
КСБ| ББК “ПЪТИЩА”| СБФТИ | БААИК | ББА
“ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ” | БАКФЖС

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Браншови партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа:

Партньор в печатните услуги: