Strategic Infrastructure and Investments annual conference

ЗА СЪБИТИЕТО:

Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп, е професионална публична платформа с фокус върху стратегическите транспортни, енергийни и екологични инфраструктурни проекти в България и региона.

Партньори на събитието, което се провежда от 2006 г. насам, бяха ресорните министерства на Република България – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на енергетиката (МЕ).

Четиринадесетото издание на Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“ се фокусира върху приоритетите, стратегиите и моделите на финансиране, както и върху текущото състояние на мащабните транспортни, енергийни и екологични инфраструктурни проекти в България и страните от Югоизточна Европа.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2019 БЯХА:

✓Стратегическа ифраструктура и инвестиции - България и Югоизточна Европа: перспективи, приоритети и стратегии (2021-2027)

✓Модели на финансиране: финансови инструменти и потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове. Case studies

✓Транспортна инфраструктура България 2019 - предизвикателства при изпълнението на стратегически транспортни инфраструктурни проекти

✓Проекти и инвестиции в енергийната инфраструктура 2019

✓Ролята на технологиите в развитието на стратегическата инфраструктура

✓Климатичните промени и влиянието им върху състоянието на инфраструктурата - модели на адаптация. Реакция при кризи и бедствия. Превенция и оптимизация на рисковете чрез използване на технологични решения.

СЪБИТИЕТО БЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:

✓Представители на Европейската комисия

✓Представители на ресорните министерства от България и региона

✓Представители на държавни агенции и комисии от България и региона

✓Посолства и търговски представителства

✓Браншови организации

✓Кметове и представители на общини

✓Инвеститори и инвестиционни фондове

✓Строителни компании

✓Водещи компании от производствения сектор

✓Спедиторски компании

✓Консултантски компании

✓Проектанти

✓Компании за строителен надзор

✓Правни и одиторски компании

✓Застрахователни компании

✓Доставчици на иновативни продукти и решения, свързани с изграждането на стратегическата инфраструктура

✓Банки

 

ГАЛЕРИЯ 2019:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Браншови партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа:

Партньор в печатните услуги: